Lảm Nhảm

Cập nhật ngày 17/2/2014

HELP US!

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/10234/lilthing_%288%29%7E0.gif

Để làm phong phú thêm kho truyện cũng như tích trữ thêm những hố mới, Phong Vũ rất mong các bạn có thể giúp đỡ bọn mình trong việc tìm kiếm truyện. Rất đơn giản, nếu bạn nào thấy bộ nào hay mà chưa có ai nhận edit thì giới thiệu với bọn mình ha. Bản thân Phong Vũ cũng thích kiếm truyện mới nào hay hay mà lại lười đọc convert nên chi nhờ vả các bạn ha. Thank you!

 

Phong Vũ

===================================================

 

Categories: Tám Nhảm | 80 phản hồi

Chương 24- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 24

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 3 phản hồi

Chương 23- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 23

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 4 phản hồi

Chương 22- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 22

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 2 phản hồi

Chương 21- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 21

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 3 phản hồi

Chương 20- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 20

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 1 Phản hồi

Chương 19- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 19

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 2 phản hồi

Chương 18- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 18

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 4 phản hồi

Chương 17- Bác sĩ thú y không đơn giản

Chương 17

Tác Giả: Cẩm Trúc

Edit : Iris

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Bác sĩ thú y không đơn giản | 2 phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.