Lảm Nhảm

Cập nhật ngày 17/2/2014

HOT HOT

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/10234/lilthing_%288%29%7E0.gif

Chap đầu tiên của phần 2 cô dâu bất đắc dĩ đã lên sàn. Các chap còn lại sẽ cố gắng lên sau. Tuy nhiên tiến độ sẽ không thể hàng ngày, mong các bạn thông cảm nhé

 

 

Phong Vũ

===================================================

 

Categories: Tám Nhảm | 77 phản hồi

Chương 58-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 58: Hoàn toàn hết hy vọng

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Jade

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | Để lại bình luận

Chương 164- Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả : Cao Sơn Vũ Giả

Edit: Phong Vũ

Chương 164: Kết thúc 2

Đọc tiếp

Categories: Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa | 3 phản hồi

Chương 57-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 57: Quấn quýt như vậy

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Hàn Vũ Băng

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 7 phản hồi

Chương 163- Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả : Cao Sơn Vũ Giả

Edit: Phong Vũ

Chương 163: Kết thúc

Đọc tiếp

Categories: Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa | 2 phản hồi

Chương 56-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 56: Giúp hay không giúp

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Iris

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 5 phản hồi

Chương 55-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 55: Làm cho cô bất ngờ

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 2 phản hồi

Chương 162- Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả : Cao Sơn Vũ Giả

Edit: Phong Vũ

Chương 162: Kết cục lớn [5]

Đọc tiếp

Categories: Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa | 3 phản hồi

Chương 161- Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả : Cao Sơn Vũ Giả

Edit: Phong Vũ

Chương 161: Kết cục lớn [4]

Đọc tiếp

Categories: Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa | 3 phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.