Lảm Nhảm

Cập nhật ngày 17/2/2014

HELP US!

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/10234/lilthing_%288%29%7E0.gif

Để làm phong phú thêm kho truyện cũng như tích trữ thêm những hố mới, Phong Vũ rất mong các bạn có thể giúp đỡ bọn mình trong việc tìm kiếm truyện. Rất đơn giản, nếu bạn nào thấy bộ nào hay mà chưa có ai nhận edit thì giới thiệu với bọn mình ha. Bản thân Phong Vũ cũng thích kiếm truyện mới nào hay hay mà lại lười đọc convert nên chi nhờ vả các bạn ha. Thank you!

 

Phong Vũ

===================================================

 

Categories: Tám Nhảm | 78 phản hồi

Chương 144-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 144:  Chắc là may mắn

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Ladybug

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 5 phản hồi

Chương 143-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 143:  Không thể mất đi

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Kyubi

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 6 phản hồi

Chương 142-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 142:  Anh yêu cô ấy

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Jade

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 9 phản hồi

Chương 141-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 141:  Anh rất nhớ em

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Kyubi

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 8 phản hồi

Chương 140-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 140:  Không còn gì để nói

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Mai Hoài Thu

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 6 phản hồi

Chương 139-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 139:  Chúng ta nói chuyện

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Hạ đỏ

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 10 phản hồi

Chương 138-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 138:  Mời anh đi cho

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Hạ đỏ

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 9 phản hồi

Chương 137-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

1-18-1994-1399691438

Chương 137:  Cho anh một cái tát

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit : Hạ đỏ

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ, Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2 | 20 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com. The Adventure Journal Theme.