Lảm Nhảm

Cập nhật ngày 17/2/2014

HELP US!

https://i2.wp.com/www.look.yeah1.com/albums/userpics/10234/lilthing_%288%29%7E0.gif

Để làm phong phú thêm kho truyện cũng như tích trữ thêm những hố mới, Phong Vũ rất mong các bạn có thể giúp đỡ bọn mình trong việc tìm kiếm truyện. Rất đơn giản, nếu bạn nào thấy bộ nào hay mà chưa có ai nhận edit thì giới thiệu với bọn mình ha. Bản thân Phong Vũ cũng thích kiếm truyện mới nào hay hay mà lại lười đọc convert nên chi nhờ vả các bạn ha. Thank you!

 

Phong Vũ

===================================================

 

Categories: Tám Nhảm | 83 phản hồi

Chương 39- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 39

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Sa

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 1 Phản hồi

Chương 38- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 38

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 37- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 37

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 36- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 36

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 35- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 35

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 1 Phản hồi

Chương 34- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 34

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Sa

Beta : Phong Vũ 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Giả Dung – Phiên ngoại 3

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Edit: Bé Lan

Phiên ngoại 3

Đọc tiếp

Categories: Giả Dung | 8 phản hồi

Giả Dung – Phiên ngoại 2

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Edit: Bé Lan

Phiên ngoại 2

Đọc tiếp

Categories: Giả Dung | 1 Phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com. The Adventure Journal Theme.