Lảm Nhảm

Cập nhật ngày 17/2/2014

HELP US!

https://i2.wp.com/www.look.yeah1.com/albums/userpics/10234/lilthing_%288%29%7E0.gif

Để làm phong phú thêm kho truyện cũng như tích trữ thêm những hố mới, Phong Vũ rất mong các bạn có thể giúp đỡ bọn mình trong việc tìm kiếm truyện. Rất đơn giản, nếu bạn nào thấy bộ nào hay mà chưa có ai nhận edit thì giới thiệu với bọn mình ha. Bản thân Phong Vũ cũng thích kiếm truyện mới nào hay hay mà lại lười đọc convert nên chi nhờ vả các bạn ha. Thank you!

 

Phong Vũ

===================================================

 

Categories: Tám Nhảm | 83 phản hồi

Chương 45- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 45

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 44- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 44

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Sa

Beta : Phong Vũ & Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 3 phản hồi

Chương 43- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 43

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 42- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 42

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 41- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 41

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 40- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 40

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Chương 39- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 39

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Sa

Beta : Phong Vũ

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 1 Phản hồi

Chương 38- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 38

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com. The Adventure Journal Theme.