Lảm Nhảm

Cập nhật ngày 17/2/2014

HELP US!

https://i2.wp.com/www.look.yeah1.com/albums/userpics/10234/lilthing_%288%29%7E0.gif

Để làm phong phú thêm kho truyện cũng như tích trữ thêm những hố mới, Phong Vũ rất mong các bạn có thể giúp đỡ bọn mình trong việc tìm kiếm truyện. Rất đơn giản, nếu bạn nào thấy bộ nào hay mà chưa có ai nhận edit thì giới thiệu với bọn mình ha. Bản thân Phong Vũ cũng thích kiếm truyện mới nào hay hay mà lại lười đọc convert nên chi nhờ vả các bạn ha. Thank you!

 

Phong Vũ

===================================================

 

Categories: Tám Nhảm | 83 phản hồi

Giả Dung – [10.1]

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Edit: Bé Lan

[Chương 10.1]

Đọc tiếp

Categories: Giả Dung | 3 phản hồi

Chương 33- Vợ tôi là Paparazzi

Chương 33

Tác giả : Nguyệt Tình Cao

Edit : Phong Vũ

Beta : Iris 

Đọc tiếp

Categories: Vợ Tôi Là Cẩu Tử | 2 phản hồi

Giả Dung – [9.2]

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Edit: Bé Lan

[Chương 9.2]

Đọc tiếp

Categories: Giả Dung | 2 phản hồi

Chương 83-Vợ cũ của tổng tài lạnh lùng

Chương 83: Cuộc điện thoại khả nghi.

Tác Giả: Đậu Đậu Thiền

Edit: Mưa bay

Beta: Cindy

Đọc tiếp

Categories: Lãnh diện tổng tài hạ đường thê tử | Để lại bình luận

Giả Dung – [9.1]

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Edit: Bé Lan

[Chương 9.1]

Đọc tiếp

Categories: Giả Dung | 2 phản hồi

Giả Dung – [8.2]

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Edit: Bé Lan

[Chương 8.2] 

Đọc tiếp

Categories: Giả Dung | 1 Phản hồi

Chương 82-Vợ cũ của tổng tài lạnh lùng

Chương 82:  Mua lại trước khi cưới (2)

Tác Giả: Đậu Đậu Thiền

Edit: Mưa bay

Beta: Cindy

Đọc tiếp

Categories: Lãnh diện tổng tài hạ đường thê tử | Để lại bình luận

Chương 81-Vợ cũ của tổng tài lạnh lùng

Chương 81: Mua lại trước khi cưới (1)

Tác Giả: Đậu Đậu Thiền

Edit: Mưa bay

Beta: Cindy

Đọc tiếp

Categories: Lãnh diện tổng tài hạ đường thê tử | 1 Phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.